English
 

联  系  人:马菲                  联 系 人:林传秀
联系方式:138 2875 0203               联系方式:136 8687 3510
电话:0755-88873811-8018                电话:0755-88873811-8001
传真:0755-28213116                 传真:0755-28213116
QQ联系:383930891                   QQ联系:1094431945
邮箱: market@              邮箱: kayoco@126.com
地址:深圳市龙岗区平湖镇鹅公岭春湖工业区3栋3楼

深圳市龙岗区 总部
 • 联系人 地址 联系方式 电话 邮箱
 • 马菲 深圳市龙岗区平湖镇鹅公岭春湖工业区3栋 138 2875 0203 0755-88873811-8018 market@
 • 林传秀 深圳市龙岗区平湖镇鹅公岭春湖工业区3栋 136 8687 3510 0755-88873811-8001 kayoco@126.com
 • 深圳市嘉莹达电子有限公司
  Shenzhen Kayocota Electronics Co.,Ltd.

  业务咨询热线
  0755-88873811-8018

  联系地址
  深圳市龙岗区平湖镇鹅公岭春湖工业区3栋
  深圳市嘉莹达电子有限公司 版权所有